Investment & Transaction oriented

Procesy Sell-Side

Sprzedaż przedsiębiorstwa, jako całości lub tylko jego części od samego początku wymaga przygotowania i strukturyzacji. Jednocześnie niezbędne jest takie przedstawienie podmiotu, aby trafiał on do odpowiedniej grupy odbiorców.

Z sukcesem zrealizowaliśmy wiele transakcji sprzedaży przedsiębiorstw, wpierając naszych Klientów od samego początku procesu aż do podpisania umowy inwestycyjnej. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w branży M&A w Polsce jesteśmy także pożądanym partnerem dużych, międzynarodowych podmiotów M&A, którzy na zlecenie swoich mocodawców poszukują przedsiębiorstw w regionie. Zaufanie, więź z klientem i dokładna znajomość rynku wyróżniają naszą firmę w działaniach we współpracy z innymi przedsiębiorstwami z branży M&A.

Każda transakcja jest poprzedzona analizą i warsztatem z klientem, co do sposobu jej strukturyzowania, strategii przeprowadzenia lub typów i kręgu inwestorów, z którymi nawiązywany jest kontakt.

W ramach procesu sprzedaży proponujemy następujące działania:

 • Analiza oraz zdefiniowanie optymalnej struktury transakcji;
 • Opracowanie procesu z uwzględnieniem określonych etapów oraz rezultatów pośrednich;
 • Identyfikacja i nawiązanie kontaktu z potencjalnymi nabywcami, z wykorzystaniem kontaktów międzynarodowych w ramach sieci M&A Worldwide oraz odpowiednich narzędzi komunikacji;
 • Opracowanie memorandum informacyjnego;
 • Prowadzenie wstępnych negocjacji i przygotowanie long/short list podmiotów;
 • Przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej podmiotu (tzw. vendor due diligence);
 • Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa;
 • Udział w badaniach due-diligence i eksponowanie wartości;
 • Opracowanie strategii i metod negocjacyjnych;
 • Wsparcie negocjacji zakończonych przygotowaniem oraz podpisaniem Term Sheet;
 • Przygotowanie umów inwestycyjnych.

Państwa osoba kontaktowa

DSC 5945 ret kadr biale tlo Grzegorz Piechowiak Managing Partner Tel.: +48 (71) 36 99 550Profil