Investment & Transaction oriented

MBO/MBI/LBO

Wykup menedżerski to transakcja nabycia (akcji, udziałów lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) od dotychczasowych właścicieli. Transakcja dokonywana jest przez menedżerów zarządzających daną firmą (MBO – Management Buy Out) lub przez menedżerów spoza przedsiębiorstwa (MBI – Management Buy In). Jeśli brakuje odpowiednich środków finansowych na przeprowadzenie transakcji konieczne jest skorzystanie ze środków zewnętrznych w postaci kredytu bankowego lub wsparcia partnera kapitałowego (np.: fundusz Private Equity, inwestor finansowy).  W przypadku transakcji wykupu charakteryzującej się wysokim poziomem finansowania zewnętrznego mamy do czynienia z wykupem lewarowanym (LBO - Leveraged Buy Out).  

W zależności od typu transakcji JP Weber opracowuje odpowiednią strukturę zaangażowania dotychczasowego zarządu (MBO) oraz strategicznych inwestorów finansowych. Na każdym etapie transakcji, aż do momentu jej finalizacji, zapewniamy odpowiednie przygotowanie w następujących obszarach:

  • Weryfikacja i ocena relacji wewnątrz grupy menedżerskiej;
  • Przygotowanie koncepcji transakcji oraz wskazanie najbardziej optymalnego rozwiązania;
  • Opracowanie biznes planów, prognozowanie wyników finansowych i operacyjnych projektów oraz inwestycji;
  • Przygotowanie strategii działania i projekcji finansowych w okresie wykupu;
  • Analiza przedsiębiorstwa będącego przedmiotem transakcji;
  • Badanie Due diligence, wyznaczenie wartości spółki;
  • Uczestnictwo w negocjacjach pomiędzy stronami;
  • Kompleksowe przygotowanie procesu z uwzględnieniem określonych etapów oraz rezultatów pośrednich;
  • Opracowanie optymalnej struktury podatkowej transakcji;
  • Pozyskanie finansowania zewnętrznego, wraz z opracowaniem odpowiednich modeli finansowych (o ile jest to konieczne).

Państwa osoba kontaktowa

DSC 5945 ret kadr biale tlo Grzegorz Piechowiak Managing Partner Tel.: +48 (71) 36 99 550Profil