Investment & Transaction oriented

Finansowanie Kapitałowe

Finansowanie kapitałowe jest niezwykle ważnym elementem finansów przedsiębiorstw zarówno w fazie początkowej jak i późniejszej fazie wzrostu. Pozyskując finansowanie kapitałowe przedsiębiorca odnosi korzyści nie tylko finansowe, ale także merytoryczne - poprzez dopływ nowej wiedzy czy też weryfikację modelu zarządzania spółką.

W związku ze złożonością procesu, pozyskanie finansowania kapitałowego musi być prowadzone w sposób w pełni skorelowany z bieżącą działalnością i  planami rozwojowymi przedsiębiorstwa. Ponieważ od wielu lat współpracujemy z inwestorami oraz funduszami, potrafimy w odpowiedni sposób przedstawić projekt, tak aby efektywnie pozyskać finansowanie kapitałowe.

Prócz niezbędnych relacji pomiędzy dostawcą kapitału a firmą poszukującą inwestora, w procesie pozyskiwania kapitału niezwykle istotne jest profesjonalne przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentów.

W ramach naszej praktyki świadczymy następujące usługi:

  • Weryfikacja modeli finansowych oraz opracowywanie optymalnych struktur finansowania;
  • Opracowanie biznes planów, prognozowanie wyników finansowych i operacyjnych projektów oraz inwestycji;
  • Nawiązanie kontaktu z inwestorami oraz funduszami (lokalnymi i międzynarodowymi);
  • Opracowanie memorandum informacyjnego oraz pozostałej dokumentacji, niezbędnej do realizacji projektu, w zależności od źródła pozyskania kapitału;
  • Prowadzenie rozmów i negocjacji z partnerami finansowymi;
  • Kompleksowy nadzór nad wszystkimi fazami projektu;
  • Opracowywanie strategii wyjścia inwestora.

Państwa osoba kontaktowa

DSC 5945 ret kadr biale tlo Grzegorz Piechowiak Managing Partner Tel.: +48 (71) 36 99 550Profil