Investment & Transaction oriented

lDue Diligence

W ramach praktyki doradztwa transakcyjnego koncentrujemy się na zapewnieniu obsługi na wszystkich etapach transakcji, od czynności przedtransakcyjnych aż po wsparcie potransakcyjne.
Naszym celem jest wsparcie Klienta w taki sposób, aby uzyskał jak największą wartość dodaną po realizacji transakcji. Nasi eksperci łączą wiedzę i doświadczenie doradców w dziedzinie finansów, podatków i zarządzania. Współpracujemy również z ekspertami z zakresu prawa, którzy stanowią dopełnienie usług transakcyjnych. Możemy dostosować nasze usługi do konkretnej transakcji jednocześnie zapewniając zgodność z przepisami i spełniając wymogi poufności i etyki.

W ramach usług transakcyjnych oferujemy następujące wsparcie:

 • Kompleksowe przeprowadzenie badania due diligence wraz z opracowaniem raportu:
  • Due diligence prawne
  • Due diligence podatkowe
  • Financial due diligence
 • Exit Readiness Assessment (sell-side)
 • Vendor Assistance i Vendor Due Diligence w procesach sell-side processes
 • Wycena przedsiębiorstw na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne (np. wycena dla akcjonariuszy, transakcje, reorganizacja grupy, sprawozdawczość finansowa)
 • Ocena synergii
 • Strategiczne doradztwo finansowe wraz z wypracowaniem odpowiedniego modelu finansowego
 • Opracowanie dokumentów transakcyjnych: term-sheet, TSA (Transition Services Agreement),
 • APA (Asset Purchase Agreement), SPA (Sales And Purchase Agreement).