Locally | Pro-active | Transparent

Prawo Upadłościowe

JP Weber oferuje kompleksowe usługi z zakresu postępowania upadłościowego i naprawczego zarówno z punktu widzenia wierzyciela i dłużnika, z nastawieniem na ochronę prawną naszych Klientów. Tym, co nas wyróżnia spośród wielu kancelarii oferujących tego typu usługi jest możliwość kompleksowej oceny sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorstwa, precyzyjna ocena istniejących ryzyk i możliwość zaoferowania indywidualnie dostosowanych najkorzystniejszych rozwiązań dla naszych klientów. 

Doradztwo z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego obejmuje w szczególności:

  • Analizę sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorstwa, ocenę ryzyka niewypłacalności, ocenę wystąpienia przesłanek odpowiedzialności członków zarządu;
  • Opracowanie scenariuszy działania obejmujących zarówno procedury upadłościowe, naprawcze jak i restrukturyzacyjne i reorganizacyjne poza procedurą upadłościową, ocenę ryzyk związanych z poszczególnymi scenariuszami działania;
  • Reprezentację klienta na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i naprawczego, w szczególności przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, doradztwo przy opracowaniu i wdrożeniu propozycji układowych,  opracowywanie pism i innych dokumentów na potrzeby postępowania;
  • Koordynowanie działań i reprezentowanie wobec organów postępowania – tymczasowych nadzorców sądowych, zarządców przymusowych, syndyków, sądów oraz wierzycieli;
  • Reprezentację w transgranicznych postępowaniach upadłościowych;
  • Doradztwo na rzecz członków zarządu w zakresie obowiązków i odpowiedzialności w przypadku niewypłacalności spółki, reprezentacja członków zarządu we wszystkich postępowaniach sądowych związanych z ich odpowiedzialnością wobec wierzycieli;
  • Reprezentację wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;
  • Zgłoszenia wierzytelności, udział w radach wierzycieli;
  • Doradztwo w transakcjach zawieranych z upadłym, m. in. obejmujących nabywanie mienia lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa od upadłego.

Państwa osoby kontaktowe

ToSa bez ta2 Tomasz Sadurski Associate Partner, Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny Tel.: +48 660 579 149 Profil
DSC 6403 ret kadr biale tlo dr Marcin Dudarski Managing Partner, Attorney at Law Tel.: +48 (71) 36 99 550Profil