Locally | Pro-active | Transparent

Prawo Spółek

JP Weber aktywnie wspiera swoich Klientów w budowaniu wartości firmy poprzez zapewnienie bezpieczeństwa prawnego na wszystkich etapach rozwoju spółki, prowadząc bieżącą obsługę prawną, a także skomplikowane procesy restrukturyzacyjne.

Dzięki bliskiej współpracy z Klientem, nasi prawnicy mogą zidentyfikować i przeanalizować wszystkie istotne wewnętrzne i zewnętrzne czynniki związane z prowadzoną działalnością, co umożliwia znalezienie najlepszego rozwiązania zarówno pod względem prawnym, jak i ekonomicznym.

W ramach praktyki Prawo Umów realizujemy następujące usługi:

 • Optymalizacja rozwiązań prawnych podczas zakładania spółek;
 • Wsparcie prawne podczas tworzenia struktury spółek krajowych, jak i form ponadnarodowych: Societas Europea (Europejska Spółka Akcyjna);
 • Tworzenie spółek, oddziałów, przedstawicielstw handlowych, fundacji i stowarzyszeń;
 • Projekt i zmiany w zakresie corporate governance i compliance w spółkach;
 • Realizowanie idei bezkonfliktowej współpracy między udziałowcami, akcjonariuszami i  zarządzającymi w przedsiębiorstwach;
 • Transakcje kupna/sprzedaż udziałów w ramach przedsiębiorstwa;
 • Umowy o współpracy między spółkami powiązanymi, w tym umowy holdingowe;
 • Organizacja procesu odbywania zgromadzeń oraz posiedzeń organów spółek;
 • Przekształcanie i restrukturyzacja spółek, w tym łączenie, jak i wydzielanie przedsiębiorstw;
 • Zagadnienia dotyczące prowadzenia bieżącej działalności spółki, jak i odpowiedzialności oraz analizy ryzyka dla osób zarządzających;
 • Doradztwo przy korzystaniu z praw wynikających z udziałów, akcji, papierów wartościowych;
 • Restrukturyzacja spółki na potrzeby funduszy VC/PE i wykupu, IPO oraz funduszy inwestycyjnych.

Jeśli w dziedzinie prawa spółek poszukują Państwo optymalnych rozwiązań dla swoich projektów, nasz zespół prawników pomoże Państwu osiągnąć najlepszy rezultat.

Państwa osoba kontaktowa

DSC 6403 ret kadr biale tlo dr Marcin Dudarski Managing Partner, Attorney at Law Tel.: +48 (71) 36 99 550Profil