Locally | Pro-active | Transparent

Prawo Rynków Kapitałowych

Bezpieczeństwo prawne prowadzonej działalności, w tym zapewnienie zgodności postępowania ma dla podmiotów rynku kapitałowego kluczowe znaczenie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy w nadzorze finansowym, nasi doradcy udzielą Państwu skutecznego wsparcia w następujących obszarach:

  • Zgodność funkcjonowania instytucji finansowych z regulacjami unijnymi (MIFiD, CRD, przeciwdziałanie praniu pieniędzy);
  • Transakcje finansowe, w tym kredyty konsolidacyjne, kredyty krótkoterminowe;
  • Prawo papierów wartościowych: przygotowanie prospektów emisyjnych, zagadnienia regulacyjne oraz uzyskiwanie wymaganych zezwoleń;
  • Reprezentacja przed organami nadzoru finansowego;
  • Pomoc prawna przy wdrażaniu programów opcji menedżerskich, akcyjnych;
  • Dopuszczenie nowych akcji do obrotu giełdowego, doradztwo przy innych operacjach finansowych na rynkach regulowanych w kraju i za granicą;
  • Wsparcie spółek giełdowych w zakresie obowiązków i uprawnień;
  • Doradztwo dla emitentów i domów maklerskich;
  • Doradztwo dla towarzystw funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych;
  • Obsługa prawna w zakresie finansowania strukturyzowanego (sekurytyzacja, dłużne rynki kapitałowe, asset finance).

Doświadczenia zebrane przez naszych prawników w dziedzinie prawa rynku kapitałowego umożliwiają nam świadczenie usług doradztwa zorientowanych na cele naszych Klientów i uwzględniających ich indywidualne oczekiwania.

Państwa osoba kontaktowa

DSC 6403 ret kadr biale tlo dr Marcin Dudarski Managing Partner, Attorney at Law Tel.: +48 (71) 36 99 550Profil