Locally | Pro-active | Transparent

Prawo Nieruchomości

Zakres usług JP Weber obejmuje wszelkie aspekty prawne obrotu nieruchomościami, które dotyczą wszystkich stadiów planowanej inwestycji. Nasz zespół wykwalifikowanych i doświadczonych prawników biorąc pod uwagę możliwości finansowe inwestora modeluje transakcję i proponuje najdogodniejszy sposób finansowania inwestycji, a także w konsultacji z doradcami podatkowymi prezentuje najkorzystniejsze rozwiązania optymalizacji podatkowej.

Po wskazaniu konkretnej nieruchomości oferujemy jej szczegółową analizę prawną oraz sporządzamy raporty due diligence, które obejmują m.in. badanie ksiąg wieczystych, rejestrów gruntów, weryfikację obciążeń oraz praw osób trzecich

W ramach prowadzonych projektów JP Weber z największą starannością dba także o stronę formalną procesu inwestycyjnego: gromadzi odpowiednią dokumentację, przygotowuje projekty umów i porozumień (m.in. umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, zarządzania), a także  zajmuje się sporządzaniem i składaniem wniosków o wydanie stosownych decyzji administracyjnych (m.in. zatwierdzeń projektów, pozwoleń na budowę).

Nasi prawnicy pełnić będą stały nadzór nad całym procesem inwestycyjnym, reprezentując przy tym Klienta w negocjacjach, postępowaniach cywilnych i administracyjnych, administracyjnych, także w kontaktach z notariuszem.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy naszym klientom:

  • Modelowanie i optymalizacja inwestycji;
  • Wsparcie w zakresie procedur administracyjno-prawnych, w tym prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska i planowania przestrzennego;
  • Przeprowadzenie badania due diligence nieruchomości i przygotowanie strategii negocjacyjnych;
  • Udział w negocjacjach i opracowanie umów związanych z nieruchomościami i procesem inwestycyjnym;
  • Kompleksowe doradztwo w ramach finansowania nieruchomości;
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej, umów w zakresie zabudowy lub modernizacji nieruchomości;
  • Uzyskiwanie zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

Państwa osoby kontaktowe

DSC 6403 ret kadr biale tlo dr Marcin Dudarski Managing Partner, Attorney at Law Tel.: +48 (71) 36 99 550Profil
DSC 6552 ret kadr biale tlo Wawrzyniec Mucowski Senior Associate, Attorney at Law Tel.: +48 (71) 36 99 546Profil