Locally | Pro-active | Transparent

Postępowania Sądowe

Uzupełnieniem szerokiego zakresu usług prawnych świadczonych przez  JP Weber jest praktyka postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych. Reprezentujemy naszych klientów na wszystkich etapach sporu poczynając od negocjacji i czynności przedsądowych, doradzając obranie optymalnej strategii ze względu na szybkość rozwiązania sporu, minimalizację ryzyk prawnych i ponoszonych kosztów. 

Doświadczony zespół prawników zapewnia profesjonalną obsługę postępowań naszych klientów, do których należą zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne.  

JP Weber świadczy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

  • Spraw cywilnych na etapie przedsądowym oraz przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
  • Spraw administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
  • Postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych,
  • Mediacji,
  • Postępowań arbitrażowych.

Ponadto nasi eksperci gwarantują:

  • Reprezentację oraz prowadzenie sprawy od samego początku mające na celu zminimalizowanie zaangażowania Klienta w sprawy nie będące sednem jego działalności;
  • Przedsądowy kontakt z kontrahentami oraz reprezentacja przed wszelkimi sądami oraz urzędami;
  • Obronę interesów Klienta w wypadku bezpodstawnych zarzutów stawianych przez dotychczasowych partnerów handlowych;
  • W wypadku problemów wykraczających poza granice Polski, znajomość zagranicznych standardów biznesowych oraz kooperacja z innymi kancelariami we wszystkich częściach świata, a przede wszystkim Europy;
  • Pewność w dochodzeniu roszczeń poprzez znajomość przepisów prawa determinujących konkretny sporny przypadek.