Locally | Pro-active | Transparent

Energetyka & Infrastruktura

Zespół prawnej praktyki Energetyka i Infrastruktura wspiera przedsiębiorców podczas całego procesu inwestycyjnego: od momentu jego planowania i finansowania, aż po realizację i rozliczenie całej inwestycji. Obszar doradztwa prawnego obejmuje w szczególności wsparcie przy realizacji projektów infrastrukturalnych i energetycznych - związanych z energią odnawialną, jak i konwencjonalną, z infrastrukturą kolejową i drogową, wodociągową i ciepłowniczą, jak również z przygotowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć realizowanych w szeroko pojętym modelu partnerstwa publiczno–prywatnego i koncesji na roboty budowlane lub usługi. – tak w zakresie energii odnawialnej, jak i konwencjonalnej.

Doradztwo JP Weber obejmuje m.in.:

  • Prowadzenie postępowań sądowych w zakresie ustanowienia służebności przesyłu lub usuwania sieci przesyłowych oraz w sprawach związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych;
  • Kompleksowe doradztwo w postępowaniach koncesyjnych, taryfowych oraz innych postępowaniach m.in. przed Prezesem URE, Ministrem Gospodarki, Ministrem Środowiska etc.;
  • Due diligence w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa energetycznego i ustaw z nim powiązanych;
  • Wsparcie prawne przy projektowaniu, negocjowaniu oraz implementacji umów);
  • Obsługa prawna inwestycji opartych na odnawialnych źródłach energii;
  • Ekspertyzy i opinie prawne w zakresie regulacji sektorowych wynikających z prawa polskiego oraz aktów unijnych;
  • Doradztwo w zakresie realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP);
  • Negocjowanie, opiniowania i sporządzania umów związanych z realizacją inwestycji (np. umów konsorcjum, koncesji, o roboty budowlane i generalne wykonawstwo (w tym kontrakty FIDIC), o prace projektowe i nadzór autorski oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego, umów z dostawcami mediów i usług, z podwykonawcami i innych);
  • Wsparcie w postępowaniach administracyjnych, związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych, w tym w zakresie ochrony środowiska.

Państwa osoba kontaktowa

DSC 6552 ret kadr biale tlo Wawrzyniec Mucowski Senior Associate, Attorney at Law Tel.: +48 (71) 36 99 546Profil