Locally | Pro-active | Transparent

Sprawozdawczość Podatkowa

Funkcjonowanie na rynku nieodłącznie związane jest z koniecznością dokonywania decyzji biznesowych i prawnych. Każda z nich niesie ze sobą określone implikacje podatkowe. Prawidłowa identyfikacja skutków prawno podatkowych podejmowanych działań oraz wybór najkorzystniejszych rozwiązań jest warunkiem sine qua non sukcesu przedsiębiorcy.

Eksperci JP Weber od wielu lat chętnie angażują się we współpracę z klientami z różnych branż, poznając dobrze specyfikę ich działalności oraz ich cele biznesowe. Zdobywane bogate doświadczenie, wzmocnione świadomością dynamiki zmian warunków prowadzenia działalności gospodarczej, znajduje bezpośrednie przełożenie na naszą skuteczność w rozwiązywaniu problemów, przed którymi na co dzień stają przedsiębiorcy – nasi klienci.

W ramach bieżącej obsługi podatkowej oferujemy następujące usługi:

  • Bieżąca obsługa korporacyjną przedsiębiorstw, w tym przygotowaniem wszelkich dokumentów  niezbędnych w prowadzeniu działalności, takich jak statuty, umowy czy regulaminy, oraz przeprowadzaniem procedur rejestracyjnych w sposób zapewniający ich zgodność z wymogami przepisów prawa podatkowego;
  • Opracowanie opinii, wyjaśnień i rekomendacji związanych z zagadnieniami praktycznego stosowania prawa podatkowego, z oszacowaniem możliwego ryzyka podatkowego;
  • Weryfikacja stosowanych przez klientów sposobów rozliczeń powtarzalnych lub jednorazowych transakcji, zakończonym udzieleniem wskazówek co do sposobu eliminacji obszarów niezgodności z przepisami prawa podatkowego bądź rekomendacjami co do możliwości dokonania korzystnych dla przedsiębiorcy zmian w tym zakresie;
  • Sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych;
  • Bieżące monitorowanie zmian legislacyjnych oraz analizą trendów w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Państwa osoba kontaktowa

DSC 6734 ret kadr biale tlo Ewa Czop Associate Partner,Head Accountant Tel.: +48 (71) 36 99 642Profil