360˚ Emergency Support.

MSR

Dla przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej giełdzie istnieje obowiązek raportowania również zgodnie z międzynarodowymi zasadami sprawozdawczości finansowej i opracowywania rocznych sprawozdań finansowych. Również polskie spółki córki międzynarodowych przedsiębiorstw coraz częściej prowadzą sprawozdania zgodnie z wymogami MSSF.

Przeprowadzamy przekształcenia sprawozdań finansowych zgodnie z normami MSSF ze sprawozdań finansowych utworzonych w oparciu o polskie standardy rachunkowości.

  • Tworzenie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami MSSF na podstawie sprawozdań finansowych wg polskich standardów rachunkowości;
  • Przygotowanie rocznych i śródrocznych pakietów dla międzynarodowej sprawozdawczości finansowej koncernu;
  • Konsolidacja rocznych sprawozdań finansowych utworzonych zgodnie z wymogami MSSF.

Państwa osoba kontaktowa

DSC 6734 ret kadr biale tlo Ewa Czop Associate Partner,Head Accountant Tel.: +48 (71) 36 99 642Profil