360˚Emergency Support.

360˚ Emergency Support.

W związku z pandemią koronawirusa firmy na każdym kontynencie stoją dzisiaj w obliczu bezprecedensowego wyzwania przetrwania w sytuacji niemal całkowitego paraliżu rynkowego.  

Dlatego wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom skonstruowaliśmy kompleksowy plan opieki biznesowej - 360˚ Emergency Support., który oprócz takich obszarów jak finanse, restrukturyzacja, pomoc publiczna, prawo i podatki obejmuje również usługę doradztwa z zakresu komunikacji kryzysowej. 

NASZE MODUŁY

FINANSE

 • Pozyskanie finansowania
 • Optymalizacja kosztów
 • Zarządzanie płynnością i stres testy  

RESTRUKTURYZACJA

 • Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami
 • Negocjacje z kontrahentami i podmiotami finansującymi
 • Ochrona zarządu
 • Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe  

POMOC PUBLICZNA 

 • Pomoc finansowa instytucji publicznych dostępna ad hoc
 • Gwarancje kredytowe i odroczenia kredytów
 • Restrukturyzacja projektów wspieranych z Funduszy UE (zmiana terminów, zmiana zakresu)
 • Finansowanie publiczne na działania dostosowawcze (automatyzacja, ochrona pracowników)

PODATKI  

 • Zarządzanie bieżącymi podatkami (odroczenie lub umorzenie zobowiązań)
 • Wsparcie przy kwalifikacji strat
 • Odroczenie bieżących postępowań podatkowych

PRAWO

 • Uregulowanie pracy zdalnej
 • Optymalizacja czasu pracy i zatrudnienia
 • Siła wyższa a umowy gospodarcze
 • Przegląd i zmiany umowy spółek
 • Dochodzenie należności na drodze przedsądowej i sądowej

KOMUNIKACJA KRYZYSOWA

 • Komunikacja zewnętrzna
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Komunikacja a prawo

Wiecej informacji w naszej broszurze: 360˚Emergency Support

Państwa osoby kontaktowe

ToBa bez tla Tomasz Bartoszek Tax Director Tel.: +48 510 201 294Profil
ToSa bez ta2 Tomasz Sadurski Associate Partner, Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny Tel.: +48 660 579 149 Profil
DSC 6239 ret kadr biale tlo dr Rafał Gołąb Associate Partner, Attorney at Law Tel.: +48-71-36 99 544Profil