supporting decision makers

Ochrona danych

Spółki z Grupy JP Weber przestrzegają zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Ochrona sfery prywatnej podczas korzystania z naszych usług ma wyjątkowe znaczenie. Dlatego w poniższym materiale zawarte zostały szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych. 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest JP Weber Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 39/40, 50-102 Wrocław lub inna spółka z grupy JP Weber, z którą nawiązano kontakt: JP Weber Dudarski sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-102), ul. Rynek 39/40, JP Weber Accounting & Tax Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-102), ul. Rynek 39/40, JP Weber Investment Advisory Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-102), ul. Rynek 39/40, JPW Bin & Dudarski Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-102), ul. Rynek 39/40;

Jak można skontaktować się z administratorem?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: privacy@jpweber.com  lub kontakt telefoniczny, pod nr: +48 71 36 99 630.

W jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji następujących celów:

 • Realizacji umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy
 • Świadczenia pomocy prawnej oraz wykonywania czynności doradztwa podatkowego
 • Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
 • Nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych
 • Marketingu bezpośredniego, również za pośrednictwem portalu społecznościowego LinkedIn
 • Wysyłki newslettera
 • Rekrutacji
 • Prowadzenia statystyki odwiedzin strony internetowej www.jpweber.com

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • Realizacji umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy – podstawą prawną pozwalającą na legalne przetwarzanie Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • Świadczenia pomocy prawnej oraz wykonywania czynności doradztwa podatkowego – dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu realizacji umowy świadczenia pomocy prawnej lub doradztwa podatkowego, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli realizacji uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub stronę trzecią, polegającym na dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami, a także na uzyskaniu wsparcia prawnego lub podatkowego.
 • Nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych oraz marketingu bezpośredniego - przetwarzanie danych osobowych dla celów kontaktów biznesowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na promocji marki JP Weber oraz prowadzeniu działalności gospodarczej
 • Prowadzenia statystyki odwiedzin strony internetowej www.jpweber.com – przetwarzanie danych osobowych dla celów kontaktów biznesowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu analiz odwiedzin strony internetowej w celu dostosowywania jej funkcjonalności do preferencji użytkowników.
 • Wysyłki newslettera– przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO
 • Rekrutacji – Państwa dane osobowe w zakresie określonym w art. 22(1) kodeksu pracy przetwarzane sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędności do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w pozostałym zakresie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędności do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązkiem prawnym w tym wypadku jest stosowanie określonych w przepisach AML środków bezpieczeństwa finansowego polegających na identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego.

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty należące do grupy JP Weber JP Weber Dudarski sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-102), ul. Rynek 39/40, JP Weber Accounting & Tax Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-102), ul. Rynek 39/40, JP Weber Investment Advisory Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-102), ul. Rynek 39/40, JPW Bin & Dudarski Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-102), ul. Rynek 39/40 oraz podmioty oraz podmioty współpracujące z JP Weber Dudarski Sp. z o.o. takie jak firmy kurierskie, biura tłumaczeń czy kancelarie notarialne.

Przez jaki okres przechowujemy Państwa dane osobowe?

Jeśli celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • Realizacji umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy – Państwa dane osobowe przechowywane są do czasu zakończenia tych działań lub do czasu trwania umowy, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tego tytułu;
 • Świadczenia pomocy prawnej lub podatkowej – Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat po prawomocnym zakończeniu prowadzonego postępowania lub zakończenia świadczenia pomocy prawnej w danej sprawie;
 • Nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych i marketingu bezpośredniego– Państwa dane przechowywane będą przez okres trwania naszych relacji biznesowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO;
 • Wysyłki newslettera – Państwa dane przechowywane będą do czasu Państwa rezygnacji z usługi Newsletter;
 • Rekrutacji – Państwa dane przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów jednej, konkretnej rekrutacji – dane osobowe zostaną usunięte w terminie 7 dni od zakończenia rekrutacji – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów dalszych rekrutacji, Państwa dane zostaną usunięte po upływie czasu, na jaki została wyrażona zgoda;
 • Prowadzenia statystyki odwiedzin strony internetowej www.jpweber.com – Państwa dane w postaci adresu IP przechowywane będą przez okres 5 lat.

Wykonywania obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – Państwa dane przechowywane będą przez okres wskazany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tj. przez 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne. Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

RODO przewiduje szereg uprawnień, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych przez administratora.

Mają Państwo prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody

W celu realizacji ww. praw prosimy o kontakt mailowy pod adresem: privacy@jpweber.com  lub kontakt telefoniczny, pod nr: +48 71 36 99 630.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie są konsekwencje niepodania danych?

Zapewniamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie w zakresie, w jakim są niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. W każdym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu, dla którego są zbierane.

Polityka cookies (ciasteczka)

Czym są pliki cookies?

Strona jpweber.com korzysta z tzw. plików cookies – niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer i zapisywanych na urządzeniu, po stronie odwiedzającego stronę.

Dlaczego cookies są potrzebne?

Ciasteczka wysyłane użytkownikowi podczas przeglądania strony jpweber.com służą tworzeniu statystyk odwiedzin strony internetowej oraz jej personalizacji (przykładowo: wersji językowej). Ponadto, przesyłane pliki cookies umożliwiają połączenie użytkownika z portalami społecznościowymi (np. Linkedin) bezpośrednio z poziomu strony.

Jak mogę modyfikować warunki przesyłania cookies?

Zarówno akceptacja przesyłania cookies, brak zgody na przesyłanie, jak i modyfikacja innych ustawieni związanych z „ciasteczkami” dokonywana jest na poziomie przeglądarki użytkownika. Poniżej podajemy linki do stron, gdzie znajdują się instrukcje zarządzania plikami cookies:

 • Chrome
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Mozilla Firefox

Google analytics

Nasza witryna internetowa korzysta z Google Analitics - internetowego narzędzia Google Inc. ("Google") do analizy statystyk serwisów www. Google Analytics używa plików cookie, tj. plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy odwiedzanej przez Ciebie strony. Informacje na temat korzystania z tej witryny (łącznie z Twoim adresem IP) pozyskane przez plik cookie przesyłane będą do serwera Google w USA i tam zapisywane.

Google używa tych informacji do analizy oraz sporządzania raportów dotyczących korzystania z witryny internetowej przeznaczonych dla jej administratora oraz do wykonywania innych usług związanych z korzystaniem z witryny i internetu. W razie potrzeby Google może udostępnić te dane osobom trzecim, o ile jest to zgodnie z prawem lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie będzie zestawiać Twojego adresu IP z innymi danymi serwisu. Możesz zablokować instalację pliku cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Zwracamy uwagę, że w takim wypadku nie będziesz mógł korzystać w pełni ze wszystkich funkcji naszej strony. Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób opisany wcześniej i dla celów określonych powyżej.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z naszej strony internetowej znajduje się tutaj.