supporting decision makers

Nota prawna

Oświadczamy, iż podmioty z grupy JP Weber w ramach tarczy 2.0 korzystały z Subwencji Finansowej, udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

JP Weber sp. z. o.o.
Rynek 39/40
50-102 Wrocław
Polska

KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


KRS: 0000253773
NIP: 897 17 13 155
REGON: 020248434
Kapital zakladowy: 50.000,00 zl

Nota prawna 

Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają charakter ogólny i służą jedynie do prezentacji spółek grupy JP Weber („JPW”) zainteresowanym użytkownikom Internetu. JPW nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkownika w oparciu o te informacje. Należy pamiętać, że treści tu zawarte nie stanowią indywidualnych informacji ani zaleceń prawnych, księgowych, podatkowych ani innych informacji specjalistycznych i nie zastępują one indywidualnego doradztwa przez specjalistów z uwzględnieniem konkretnych okoliczności danej sprawy. 
Wszystkie informacje zostały zebrane z należytą starannością. Ponadto, niezależnie od podstaw prawnych, firma nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność przekazywanych informacji.

Niniejsza strona internetowa zawiera odnośniki do stron administrowanych przez podmioty trzecie. Grupa JPW nie sprawdza tych stron ani zamieszczonych na nich informacji, towarów ani usług. W związku z tym JPW nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach.

Grupa JPW zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub aktualizacji informacji, produktów i usług oferowanych na tej stronie internetowej bez specjalnego uprzedzenia.

W razie ewentualnego postępowania sądowego zastosowanie znajduje wyłącznie prawo niemieckie pod jurysdykcją niemieckich sądów.