Knowing facts, processes & people

Usługi & BPO

Sektor usług jest główną siłą napędową polskiej gospodarki. W ramach sektora usług dynamicznie rozwija się rynek outsourcingu procesów biznesowych, który stale poszerza się. Dzięki outsourcingu wielu procesów biznesowych przedsiębiorstwa mogą skupić się na podstawowej działalności, a obsługę konieczną do ich funkcjonowania zlecają profesjonalistom. 

Zespół JP Weber posiada kompetencje umożliwiające obsługę przedsiębiorstw z branży usługowej, w tym BPO. Świadczymy profesjonalne usługi bieżącej obsługi prawnej, księgowej czy podatkowej. Przeprowadzamy analizy, których celem jest poprawa efektywności czy też zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami. Oferujemy również kompleksowe doradztwo prawne między innymi w zakresie prawa pracy. Korzystanie z naszych usług podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw i daje możliwość poprawy wyników. 

Nasze doradztwo obejmuje wszelkie zagadnienia prawne, podatkowe, finansowe i transakcyjne, związane z sektorem usług i BPO, w tym w szczególności: 

 • Bieżąca obsługa księgowa i kadrowa płacowa w zgodności  z lokalnymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi;
 • Zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie porównania rozwiązań lokalnych prawnych względem rozwiązań kraju pochodzenia Klienta;
 • Kompleksowe opracowanie systemu raportowania wewnętrznego;
 • Usługi związane z zaawansowaną analizą finansową działalności;
 • Możliwość współpracy w obszarze obsługi księgowej na zasadzie co-sourcingu;
 • Bieżący monitoring poprawności rozliczeń podatkowych;
 • Bieżąca konsultacja istniejących oraz planowanych przedsięwzięć po kątem optymalnej struktury prawno-podatkowej;
 • Kompleksowe wsparcie specjalistów nad procesami zatrudniania, trwania stosunku pracy pozwalające na optymalizację działań między wewnętrznymi działami HR a podmiotem realizującym naliczanie płac i administrację kadrową;
 • Wsparcie i doradztwo przy implementacji systemów wynagrodzeń z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań dla pracodawców i pracowników w obowiązującym systemie prawnym;
 • Wsparcie merytoryczne w kontaktach ze związkami zawodowymi oraz w zakresie bieżącej interpretacji przepisów;
 • Reprezentacja klientów na każdym etapie postępowań przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Państwa osoba kontaktowa

DSC 6734 ret kadr biale tlo Ewa Czop Associate Partner,Head Accountant Tel.: +48 (71) 36 99 642Profil