Knowing facts, processes & people

Produkcja

Polska jest jednym z najbardziej konkurencyjnych krajów w branży produkcyjnej na świecie a w ciągu najbliższych lat konkurencyjność polskiego sektora produkcyjnego ma nadal rosnąć, co stwarza dalsze szanse dla inwestorów. 

Zespół ekspertów JP Weber posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestorów działających w sektorze produkcyjnym. Jesteśmy świadomi, z jakimi wyzwaniami muszą radzić sobie przedsiębiorcy oraz jak będzie kształtować się rynek w przyszłości. Zrealizowaliśmy już wiele różnorodnych projektów w obszarze produkcji, więc wiemy, na co zwracać szczególna uwagę. Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę zarówno z zakresu transakcji fuzji i przejęć, inwestycji bezpośrednich, jak i bieżącej obsługi prawnej i podatkowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze producentów z całego świata. 

Dla przedsiębiorstw działających w sektorze produkcyjnym oferujemy następujące usługi: 

 • Kompleksowe wsparcie w procesie planowania i budowy zakładów produkcyjnych;
 • Analiza rynku;
 • Opracowanie struktury transakcji, z uwzględnieniem aspektów podatkowych i finansowych oraz oceną ryzyka;
 • Dokładne planowanie, ustalenie terminów i weryfikacja założeń inwestycji;
 • Przygotowanie procesu i etapów zabudowy nieruchomości;
 • Ocena bezpośrednich kosztów inwestycyjnych oraz kosztów następczych inwestycji;
 • Wsparcie klientów na wszystkich etapach prac, związanych z pozyskaniem finansowania na realizację transakcji, opracowanie biznes planów wraz z pozostałą dokumentacją;
 • Wsparcie i prowadzenie transakcji kupna gruntów i nieruchomości zabudowanych;
 • Organizacja przetargów dla architektów / wykonawców generalnych;
 • Przejęcie zarządzania procesem pozyskania zezwoleń budowlanych;
 • Sporządzenie dokumentacji oraz założeń ekonomicznych i technicznych;
 • Bieżące wsparcie prawne, podatkowe, księgowe i kadrowo-płacowe;
 • Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych i ksiąg rachunkowych;
 • Przygotowywanie raportów dla członków Rady Nadzorczej;
 • Wsparcie w procesie rekrutacji pracowników i w uzyskaniu zezwoleń na pracę w przypadkach zatrudniania pracowników spoza terytorium Unii Europejskiej;
 • Wsparcie merytoryczne w kontaktach ze związkami zawodowymi i w zakresie bieżącej interpretacji przepisów prawnych;
 • Kompleksowe doradztwo przy projektach restrukturyzacyjnych;
 • Doradztwo operacyjne w zakresie podniesienia efektywności produkcji i przedsiębiorstwa.