Knowing facts, processes & people

Nieruchomości

Praktyka Real Estate JP Weber tworzona jest przez zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów i managerów, dysponujących bogatą wiedzą merytoryczną wspartą wieloletnimi doświadczeniami praktycznymi, nabytymi podczas realizacji szerokiej gamy projektów, związanych z branżą nieruchomości. 

Nasz zespół Real Estate zapewnia usługi doradcze na najwyższym poziomie profesjonalizmu świadczone przez najlepszych specjalistów z dziedziny nieruchomości, bazując na szerokich doświadczeniach, zebranych zarówno podczas transakcji i zadań związanych wyłącznie z nieruchomościami jak i realizacji wielu multidyscyplinarnych projektów, takich jak: inwestycje infrastrukturalne, realizacja i przygotowanie inwestycji w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, kompleksowe umowy inwestycyjne, inwestycje budowlane, energetyka odnawialna czy transakcje typu M&A. 

Nasze doradztwo obejmuje wszelkie zagadnienia prawne, podatkowe, finansowe i transakcyjne, związane z rynkiem nieruchomości, w tym w szczególności: 

 • Opracowanie i modelowanie, przy uwzględnieniu aspektów podatkowych i finansowych, struktury transakcji dotyczących nieruchomości, dokonując oceny ryzyka;
 • Wsparcie klientów na wszystkich etapach prac, związanych z pozyskaniem finansowania na realizację transakcji;
 • Doradztwo w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy oraz doradzamy na etapie ich realizacji;
 • Doradztwo w zakresie komercjalizacji nieruchomości;
 • Analiza stanu prawnego nieruchomości oraz doradztwo w zakresie optymalnego usunięcia negatywnych wyników takich analiz;
 • Doradztwo przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych;
 • Doradztwo we wszelkich aspektach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości;
 • Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami i komercyjnego ich wykorzystania;
 • Wsparcie i reprezentacja klientów we wszystkich procesach i działaniach, związanych z uzyskaniem koniecznych pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych;
 • Obsługa prawna i organizacyjna w procesie nabywania nieruchomości od podmiotów publicznych w tym inwestycji, związanych z uzyskaniem zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej;
 • Reprezentacja klientów na każdym etapie postępowań przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej dotyczących nieruchomości, oraz procesu inwestycyjnego.