Knowing facts, processes & people

Energetyka & Infrastruktura

Praktykę Energetyka i Infrastruktura tworzą eksperci, posiadający doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną zdobytą w ramach realizacji projektów infrastrukturalnych i energetycznych. 

Zakres naszego doradztwa obejmuje pełne spektrum zagadnień - począwszy od fazy planowania inwestycji lub transakcji, poprzez strukturyzowanie realizacji projektu oraz jego finansowania, aż do pełnej implementacji projektu - JP Weber wspiera inwestorów w pełnym zakresie przedsięwzięcia. 

Dzięki zdobytemu doświadczeniu, wiedzy oraz współpracy z uznanymi ekspertami oraz instytucjami naukowymi JP Weber gwarantuje także wsparcie we wszystkich aspektach technicznych i środowiskowych.  

Dzięki posiadanym kontaktom, elastyczności i zdolnościom negocjacyjnym członkowie naszego zespołu z powodzeniem pozyskują przychylność i wsparcie organów jednostek samorządu terytorialnego, niezbędne dla realizacji tego przedsięwzięć. 

Dla podmiotów działających w sektorze energetyka i infrastruktura oferujemy w szczególności następujące usługi:  

 • Ciągły i szczegółowy monitoring realizowanych projektów i developerów;
 • Identyfikacja oraz analiza lokalizacji oraz projektów;
 • Bieżący monitoring proponowanych zmian prawnych;
 • Analiza opłacalności projektów;
 • Audyty energetyczne istniejących zakładów i wsparcie w zakresie optymalizacji energetycznej;
 • Opracowanie i modelowanie, przy uwzględnieniu aspektów podatkowych i finansowych, struktury transakcji;
 • Wsparcie w procesie pozyskiwania finansowania projektów inwestycyjnych (finansowanie dłużne, dotacje unijne, inwestorzy finansowi);
 • Doradztwo w zakresie realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
 • Kompleksowe wsparcie prawne w realizacji inwestycji nowych i modernizacyjnych;
 • Doradztwo w zakresie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz negocjacje z instytucjami publicznymi;
 • Wsparcie prawne przy projektowaniu, negocjowaniu oraz implementacji umów dotyczących sprzedaży, przesyłu, dystrybucji paliw lub energii, umów o przyłączenie do sieci;
 • Kompleksowy nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych.

Państwa osoba kontaktowa

DSC 6403 ret kadr biale tlo dr Marcin Dudarski Managing Partner, Attorney at Law Tel.: +48 (71) 36 99 550Profil