Working in the standards you're used to

Międzynarodowi Klienci

Zagraniczni Klienci wymagają międzynarodowych standardów. Ponad 90% naszych Klientów dysponuje zagranicznym kapitałem, jednak oprócz obsługi naszych Klientów oraz ich zarządów na poziomie lokalnym, często ich właściciele i holdingi zlecają nam realizację strategicznych projektów oraz transakcji w Polsce.

Prawie wszyscy nasi partnerzy, menedżerowie i prawnicy ukończyli studia na zagranicznych uczelniach wyższych lub posiadają doświadczenie w firmach międzynarodowych, w związku, z czym dysponują oni nie tylko merytorycznym przygotowaniem, ale także posiadają interkulturalne kompetencje, które są tak niezbędne w relacjach z zagranicznym Klientem.

Z tego względu wszystkie nasze działy funkcjonują w zespołach językowych, które w sposób interdyscyplinarny obsługują naszych Klientów. Dzięki takiej organizacji Klient ma dedykowanego jednego menedżera, jako osobę kontaktową, który przede wszystkim zna samego Klienta, jego kulturę i język.  Ponadto odpowiednio koordynuje on zespołem oraz integruje odpowiednich specjalistów, w taki sposób, aby zrealizować efektywnie dany projekt, gwarantując jednocześnie profesjonalność usługi.

W JP Weber działają obecnie trzy tzw. Language-Desks, które odzwierciedlają podział naszych najważniejszych klientów:

  • German Desk
  • Korean Desk
  • Polish Champions

Państwa osoba kontaktowa

DSC 6734 ret kadr biale tlo Ewa Czop Associate Partner,Head Accountant Tel.: +48 (71) 36 99 642Profil