Interdisciplinary thinking

Transaction Advisory Services

Proces transakcyjny łączy w sobie wiele zagadnień prawnych, podatkowych oraz finansowych. Mając na uwadze perspektywę klienta, efektywność i skuteczność transakcji, JP Weber w ramach jednego zespołu, składającego się z doradców podatkowych, prawników oraz doradców transakcyjnych zapewnia niezbędną kompetencję, koncentrując swoje działania na wszystkich elementach określonej transakcji.

Działania zespołu Transaction Advisory Services JP Weber nakierowane są w pierwszej kolejności na osiągnięcie zdefiniowanych założeń biznesowych. Wspierając naszych klientów staramy się wykorzystywać zdobytą wiedzę i doświadczenie celem wykreowania jak najwyższej wartości dodanej. Zwracamy także uwagę na ryzyka i konsekwencje związane z realizacją poszczególnych etapów oraz proponujemy rozwiązania, które pozwalają na minimalizację ryzyk i jednoczesne osiągnięcie zdefiniowanych celów w zakresie całego projektu lub transakcji.

W ramach praktyki Transaction Advisory Services świadczymy interdyscyplinarną obsługę transakcji, w szczególności: 

  • Kompleksowe i biznesowe podejście do transakcji;
  • Identyfikacja potencjalnych podmiotów do przejęcia w przypadku transakcji buy side oraz potencjalnych inwestorów, zainteresowanych zakupem w przypadku transakcji sell-side;
  • Prowadzenie rozmów oraz negocjacji na wszystkich etapach procesu;
  • Opracowywanie optymalnych koncepcji, gwarantujących prawno-podatkowe zabezpieczenie transakcji;
  • Optymalizacja struktury finansowej transakcji, z uwzględnieniem odpowiednich instrumentów finansowych;
  • Wsparcie i doradztwo w zakresie ustalania warunków transakcji oraz wyceny;
  • Wsparcie strony sprzedającej przed i w trakcie procesu sprzedaży w zarządzaniu relacjami z kupującymi;
  • Sporządzenie prawnego, podatkowego i finansowego raportu due diligence dotyczącego stanu spółki;
  • Koordynacja działań w procesie badania due diligence w przypadku transakcji sell side;
  • Przygotowanie umowy inwestycyjnej oraz pełnej dokumentacji, niezbędnej do zamknięcia transakcji.

Państwa osoba kontaktowa

DSC 5945 ret kadr biale tlo Grzegorz Piechowiak Managing Partner Tel.: +48 (71) 36 99 550Profil