Interdisciplinary thinking

Restrukturyzacja

Wsparcie w zakresie restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym, jest jedną z głównych praktyk JP Weber. Wspieramy Klientów w analizie oraz ocenie działalności operacyjnej, przygotowaniu rekomendacji zmian oraz we wdrożeniu strategii, która pozwoli na zwiększenie rentowności operacyjnej i zrealizowanie planów restrukturyzacyjnych.

JP Weber dysponuje doświadczonym zespołem doradztwa podatkowego i prawnego, zespołem doradztwa inwestycyjnego oraz zespołem księgowych, a ponadto współpracuje z wieloma inwestorami zagranicznymi, co pozwala nam świadczyć znacznie szerszy zakres usług i oferować indywidalne rozwiązania z zakresu restrukturyzacji, w szczególności z zakresu połączeń i przejęć spółek, podziałów spółek, zbywania przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części oraz konwersji wierzytelności na akcje i udziały.

Zespół praktyki restrukturyzacji oferuje między innymi następujące usługi:

  • Analiza sytuacji finansowej, operacyjnej oraz biznesowej przedsiębiorstwa;
  • Weryfikacja oraz ocena pozycji przedsiębiorstwa na funkcjonującym rynku;
  • Opracowanie planu restrukturyzacji, który uwzględnia zarówno krótkoterminową poprawę przepływów pieniężnych, jak i długoterminowe odzyskanie rentowności;
  • Doradztwo przy zmianie struktury przedsiębiorstwa;
  • Nadzór nad zarządzaniem przepływami pieniężnymi podczas restrukturyzacji;
  • Wsparcie w przypadku potrzeby odzyskiwania należności handlowych.

Państwa osoby kontaktowe

DSC 6403 ret kadr biale tlo dr Marcin Dudarski Managing Partner, Attorney at Law Tel.: +48 (71) 36 99 550Profil
ToSa bez ta2 Tomasz Sadurski Associate Partner, Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny Tel.: +48 660 579 149 Profil