Interdisciplinary thinking

Dotacje i Zachęty Inwestycyjne

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu środków finansowych w formie grantów i zwolnień podatkowych. Nasi eksperci oferują pomoc w pozyskaniu wsparcia finansowego na wszelakiego rodzaju przedsięwzięcia, poczynając od pozyskania dotacji, poprzez jej rozliczenie oraz na pomocy w prowadzeniu rozmów z instytucjami wdrażającymi odpowiednie programy.

Nasze kompetencje w zakresie doradztwa prawnego oraz M&A Coporate Finance pozwalają nam na pomoc firmom w całym procesie ubiegania się o wsparcie finansowe. Specjaliści wchodzący w skład Zespołu oferują kompleksowe usługi obejmujące współpracę z Klientem we wszystkich fazach prac nad projektem inwestycyjnym, wykorzystującym dotacje unijne:

  • Analiza rodzaju inwestycji, jej lokalizacji oraz wielkości podmiotu ubiegającego się o wsparcie, celem wypracowania najbardziej optymalnej koncepcji;
  • Analiza oraz ocena szans na pozyskanie finansowania;
  • Sporządzenie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz nadzór nad zgodnością formalną dokumentów z wytycznymi poszczególnych programów;
  • Prowadzenie negocjacji zapisów umowy o dofinansowanie;
  • Bieżące doradztwo związane z zarządzaniem projektem i rozliczaniem dotacji;
  • Prowadzenie bieżących konsultacji z właściwymi instytucjami.