Interdisciplinary thinking

Doing Business in Poland

Przy ekspansji na nowe rynki niezwykle istotne jest uzyskanie właściwego wsparcia na miejscu. W ramach praktyki Doing Business in Poland zespół specjalistów JP Weber interdyscyplinarnie wspiera przedsiębiorstwa zagraniczne zamierzające rozpocząć swoją działalność na rynku polskim, a także zapewnia obsługę już w trakcie ich funkcjonowania w Polsce. Nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestorów zagranicznych, zarówno z sektora produkcyjnego jak również usługowego, pozwala nam świadczyć usługi, które zapewnią powodzenie realizacji przedsięwzięcia. 

Celem specjalistów z praktyki Doing Business in Poland jest zapewnienie wielopłaszczyznowego wsparcia, tak aby inwestor mógł się koncentrować wyłącznie na wdrażaniu oraz realizowaniu swoich biznesowych zamierzeń. W szczególności: 

  • Analiza oraz ocena lokalizacji inwestycji z uwzględnieniem aspektów prawnych i biznesowych;
  • Opracowanie biznes planów oraz strategii wejścia na rynek polski;
  • Kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego;
  • Doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Kompleksowe wsparcie w nabywaniu i zagospodarowaniu nieruchomości;
  • Wsparcie inwestorów w pozyskaniu środków finansowania przedsięwzięcia;
  • Bieżąca obsługa prawna, podatkowa, księgowa i kadrowo-płacowa;
  • Wsparcie w procesie rekrutacji pracowników;
  • Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych i  ksiąg rachunkowych;
  • Obsługa administracyjna w ramach usługi Shared Service.