Pakiet Mobilności – nowe zasady delegowania kierowców do Państw UE

2020-10-23

Czym jest Pakiet Mobilności?

Pakiet mobilności - nowe prawo transportowe to, najprościej rzecz ujmując, zmiany w trzech grupach przepisów:

  • Wymagania dotyczące maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennych i tygodniowych okresów odpoczynków, a także przepisy dotyczące tachografów.
  • Delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego oraz kontrole drogowe.
  • Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i dostęp do międzynarodowego rynku przewozów drogowych.

Co te zmiany oznaczają dla przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego?

Przede wszystkim konieczność wypłaty kierowcom wynagrodzenia, nie mniejszego niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w tym państwie obliczonego zgodnie z przepisami państwa w którym aktualnie pracują (a zatem wliczając dodatki podlegające uzwględnieniu). Proporcjonalnie wzrośnie też wysokość wynagrodzenia kierowców, od którego pracodawcy będą odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy. Co ważne – składki na ubezpieczenia społeczne oraz na podatek dochodowy odprowadzane są od całej sumy. W praktyce oznacza to, że kierowcy nie będą już podlegali pod diety i ryczałty za podróże służbowe.

Kogo obejmą zmiany?

Przy analizowaniu treści zmian prawa w powyższym zakresie trzeba mieć na uwadze rodzaj transportu stanowiącego przedmiot działalności gospodarczej polskich przedsiębiorców. W kontekście przyszłego obowiązku dostosowania wysokości wynagradzania, regulacje pakietu Mobilności przewidują pewne wyjątki. Zasada wypłaty minimalnej płacy obowiązującej w kraju świadczenia pracy nie będzie stosowana do:

  • transportu dwustronnego (bilateralnego)
  • tranzytu międzynarodowego

Wyżej wskazane regulacje znajdą natomiast zastosowanie do takich rodzajów transportu jak:

  • transport kabotażowy
  • transport typu cross-trade

Nowe zasady delegowania nałożą na Pracodawców kolejne obowiązki w zakresie zgłaszania delegacji przez system IMI, informacji niezbędnych do zgłoszenia delegacji, procedury kontroli delegacji oraz dokumentów, które kierowca będzie miał obowiązek mieć przy sobie na wypadek kontroli.

Pierwsze zmiany zaczną obowiązywać od lutego 2022 roku, natomiast kolejne mają wejść w życie w następnych miesiącach 2022 i w latach 2024-2026.

Państwa osoba kontaktowa

DSC 6198 ret kadr bez tla Małgorzata Głowacka Associate, Aplikant radcowski Tel.: +48-71-36 99 566