DSC 6403 ret kadr biale tlo

dr Marcin Dudarski Managing Partner, Attorney at Law

Tel.: +48 (71) 36 99 550

Specjalizacja

Branża

Języki

 • German Desk
 • Korean Desk
 • Fuzje i Przejęcia
 • Zamówienia Publiczne
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne
 • Nieruchomości i Inwestycje
 • BPO
 • Ochrona Zdrowia
 • Produkcja
 • Polski
 • Angielski
 • Niemiecki

Ekspertyza

Partner w Grupie JP Weber, zarządzający kancelarią prawną. Radca prawny, autor rozprawy doktorskiej na temat transgranicznego przenoszenia siedziby spółek kapitałowych oraz licznych publikacji związanych z prawem spółek. Specjalista w zakresie procesów inwestycyjnych w Polsce oraz procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doradza klientom w różnorodnych aspektach inwestowania, przy restrukturyzacji grup kapitałowych, sporach korporacyjnych, zawieraniu umów oraz w kwestiach regulacyjnych, w szczególności klientom z sektora produkcyjnego i nieruchomości. Od wielu lat ściśle współpracuje z inwestorami działającymi na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Jako partner zarządzający zespołem Korean Desk. brał udział w wyjazdach na misje gospodarcze, m.in. do Korei i Japonii, organizowanych we współpracy z instytucjami publicznymi, co ugruntowało jego pozycję jako kompetentnego doradcy dla inwestorów wywodzących się z rynków azjatyckich. Doradza również znanym polskim firmom działającym w sektorze finansowym.