Embark on new path with the right people

Rekrutacja

U studentów i absolwentów stawiamy na potencjał, naszą rolą jest stworzenie takich warunków, w których będzie mógł się  on najpełniej rozwinąć. W zamian oczekujemy bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego, wysokiego stopnia zaangażowania w wykonywanie powierzonych zadań.

Od profesjonalistów z doświadczeniem zawodowym oczekujemy przede wszystkim doskonałego przygotowania merytorycznego w dziedzinie, którą reprezentują, pełnej samodzielności i odpowiedzialności oraz aktywnego nastawienia we współpracy z powierzonymi klientami, umiejętności identyfikowania ich potrzeb i aktywnego doradztwa.

Przebieg procesu rekrutacji:

Proces2

Kontakt:

career@jpweber.com