Building bridges around the world

Eight International

JP Weber jest współzałożycielem globalnej organizacji doradczej Eight International, założonej przez lokalne firmy doradcze, kierujące się w swojej pracy podobnymi wartościami. Tworzymy globalny zespół ponad 70 liderów oraz 600 doradców, którzy wspierają klientów korporacyjnych, przedsiębiorstwa, fundusze private equity, a także wiodące banki inwestycyjne w zakresie transakcji, restrukturyzacji, transformacji oraz finansów.

Więcej informacji: www.8-International.com

8i Global Map 2020